Bij de afrekening kan er een verschil zijn tussen het factuurbedrag en het reëel bedrag van de aankoop, omdat wij niet alleen werken met stukprijzen maar ook per gewicht.    Derhalve vragen wij slechts een voorschot van € 50,00 en wordt  BIJ DE AFHALING HET VERSCHIL, ZOWEL MEER ALS MINDER, VERREKEND.

Vermeld de juiste  "AFHAALDATUM"  in de  "OPMERKINGEN"  van uw bestelformulier,  en stort € 50,00  met  vermelding van het correcte factuurnummer.