Omdat wij verkopen per gewicht, vragen wij een voorschot van € 50,00.

Als het factuurbedrag kleiner is dan €50,00, mag het volle bedrag worden overgemaakt.

Vermeld bij de betaling in ieder geval het correcte factuurnummer.

Bij de afhaling wordt het verschil aangerekend of terugbetaald.

Lees aandachtig de "Verkoopsvoorwaarden", boven rechts in het menu.