Modified Atmosphere Packaging   [ MAP ]

Het vlees wordt vacuüm getrokken in een steriele en biologisch afbreekbare plastic zak.  Wanneer de ruimte in de vacuümmachine een druk bereikt van [0x1 Atm] wordt in de zak zuurstofvrije lucht gespoten, voldoende om de atmosferische druk op de daarna dichtgelaste zak te herleiden tot zero.   De afwezigheid van zuurstof (O2) zorgt voor kwaliteitsbehoud en een geoptimaliseerde bewaring.