"Sterkip" en "Artisanaal bewerkt"

Deze kippen worden binnenshuis grootgebracht in een ruime warme stal op een met stro bedekte vloer.  Ze hebben een goed leven, en krijgen gezonde voeding.  Ze worden TRADITIONEEL geslacht en aan een kleine plukmachine gepluimd.  Ze worden dan handmatig ontdaan van de darmen, zodat ze onder de benaming "marktklaar" geleverd worden bij poelier HERMANS.  "Marktklaar" mag wettelijk gezien uitsluitend worden geleverd aan een, in het handelsregister ingeschreven, poelier.  Anders is het "panklaar".