Betaal bij voorkeur niet met "PAYCONIC"   ♦♦   Lees daarom onze "Algemene Voorwaarden" op de Shop─Module.

QUICKBASE

Bent U op zoek naar iemand, die voor U een website maakt ± zoals deze ?  Voor een redelijke prijs ?  Geen zorg, want als ik besluit om het bijltje er bij neer te leggen, bekomt U tijdig van mij, of van mijn erfgenamen, de link en kan U gewoon aan uw webshop in alle eenvoud verder werken.  U krijgt van mij vooreerst de nodige lessen. Mijn naam is Roger Hermans, 80 jarige gepensioneerd zelfstandige,  Gegradueerde Handelswetenschappen en Moderne Talen.   En toch trad ik, niettegenstaande mijn hoger diploma en de, in de zestiger jaren,  talloze vacatures,  in de poelierszaak van mijn vader.  In die tijd was er nog geen sprake van computers, laat staan dat ik er iets over wist.   Mijn eerste computer kocht ik in 1988, bij Computerland op de Frankrijklei, en dat was een IBM PS2, draaiend onder "DOS 3.3" met een harddisk van 20MB.   En dan maar studeren, want ik had totaal geen begrip van een "database", een "record" noch een "field". Ik kon moeilijk slapen want ik was constant bezig met het digitaliseren,  eerst met "dBase 3.0 Plus" en later met "dBase IV" en nog veel later met "dBase 5.0", van de Administratie van de Kerkfabriek, opgelegd door Napoleon Bonaparte.  Vandaag de dag besteed ik bijna al mijn vrije tijd aan de verdere uitbouw en actualisering van deze website, in samenspraak met een grote server in Nederland.

Vrijblijvend geïnteresseerd  ?           0479 75 06 73