Algemene  Voorwaarden

Art. 1.  Het bestelnummer [ == factuurnummer ]  moet bij de betaling vermeld worden, anders kan de bestelling niet genoteerd worden.

Art. 2.  Eveneens wordt de bestelling niet genoteerd als er geen correcte afhaaldatum door de klant is opgegeven.

Art. 3.  Aangezien wij ook verkopen per gewicht en volgens de dagprijs, kan er een verschil zijn tussen het reële aankoopbedrag en het totaalbedrag  van de factuur.   Dit verschil wordt, tijdens de afhaling, zonder enig mogelijke vorm van discussie, verrekend.

 Vrijwaring

Art. 1.  Data die ons toekomen, op  gelijk welke manier, worden niet doorgegeven.  [ cf. Europese Privacywet ]

Art. 2.  Wij maken hiervan wél gebruik om naar onze klanten berichten te sturen.

Art. 3.  Alle prijzen, teksten, beeld- en geluidsmateriaal zijn louter indicatief en dus totaal niet bindend.

Art. 4.  Deze website behoort, in haar geheel, toe aan de firma Hermans.