•  Bij de betaling is de mededeling van het factuurnummer onontbeerlijk voor de uitvoering van de bestelling.

•  Bij het uitblijven van een tijdige betaling wordt de bestelling ongedaan gemaakt.

•  Bestellingen dienen geplaatst te worden met behulp van de Shop, niet via e-mail.

♦  Leveringen en prijzen zijn steeds onder voorbehoud.

♦  Omdat wij ook verkopen per gewicht en volgens dagprijs, kan er een verschil zijn tussen de reële aankoopprijs en het totaalbedrag. 

♦  Dit verschil wordt, zonder enig mogelijke vorm van discussie, bij de afhaling verrekend.

 ♦  Data die ons toekomen, op  gelijk welke manier, worden niet doorgegeven.  [ cf. Europese Privacywet ]

♦  Wij maken hiervan wél gebruik om naar onze ( potentiële ) klanten berichten te sturen.

♦  Deze website behoort, in haar geheel, toe aan de firma Hermans [ Abdijstraat 265 ♦ 2020 Antwerpen ]

♦  Alle voorraden, prijzen, teksten, beeld- en geluidsmateriaal zijn indicatief en dus totaal niet bindend.