Betaal nooit met "PAYCONIC"   ♦♦   Zie Art. 1 van de "Algemene Voorwaarden" op de Shop-Bladzijde.

1.  Betaal nooit  met "Payconic" want men heeft dan niet de mogelijkheid om het "factuurnummer" te vermelden in een "bericht" of "mededeling".

2.  Een bestelling wordt geregistreerd na ontvangst van € 50,00 voorschot of het totaalbedrag op onze bankrekening  BE33 7331 5328 1046

3.  De betaling gebeurt bij voorkeur mobiel met de QR-code op de factuur die, prompt na de bestelling,  gestuurd wordt via e-mail, uitsluitend indien de klant een correct e-mail adres heeft ingevoerd tijdens het inloggen.

4.  De vermelding van het factuurnummer is bij de betaling onontbeerlijk om de bestelling op naam van de klant te kunnen zetten.  Wanneer de klant het  nummer niet heeft vermeld, kunnen wij de bestelling niet noteren en krijgt de klant de reeds betaalde som terug, mits voorlegging van het bewijs dat er wel degelijk betaald werd.

5.  Leveringen en prijzen zijn steeds onder voorbehoud en zolang onze eigen voorraad strekt.

6.  Omdat wij ook verkopen per gewicht en dagprijs, kan het factuurtotaal verschillen met het werkelijke aankoopbedrag.  Dit verschil wordt tijdens de afhaling, zonder enig mogelijke vorm van discussie, verrekend.

7.  De klant is tijdens het inloggen verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens.

8.  Overschrijven mag ook naar :

HERMANS

BE33  7331  5328  1046

Bedrag         :   € 50,00 of totaalbedrag

Mededeling :   Factuurnummer