Betaal bij voorkeur niet met "PAYCONIC"   ♦♦   Lees daarom onze "Algemene Voorwaarden" op de Shop-Module.

Betaal niet  met "Payconic", omdat die niet altijd de mogelijkheid biedt om het factuurnummer te vermelden in een "bericht" of "mededeling".   De vermelding van het factuurnummer is bij de betaling onontbeerlijk, anders kunnen wij uw bestelling niet op uw naam plaatsen.   Wie niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt verondersteld de website onmiddellijk te verlaten.  De gegevens die ons toekomen, op gelijk welke manier,  zijn vertrouwelijk en worden aan niemand doorgespeeld.   Deze gegevens worden door ons wel gebruikt om contact te leggen met de klant om  hem of haar al dan niet commerciële boodschappen te sturen.     Een bestelling wordt geregistreerd na ontvangst van het voorschot op onze bankrekening    [ BE33  7331  5328  1046 ].   Leveringen en prijzen zijn  steeds onder voorbehoud en zolang onze eigen voorraad strekt.   De betaling gebeurt bij voorkeur mobiel met de QR-code die staat in de rechter bovenhoek van de factuur die, onmiddellijk na de bestelling,  gestuurd wordt via e-mail.  Als er,  omwille van het gewicht en de  dagprijs,  een verschil is tussen het factuurtotaal en het reële aankoopbedrag, wordt dit verschil, zonder enig mogelijke vorm van discussie, verrekend bij de afhaling.  Bij opgavegebrek van  het factuurnummer zullen wij  proberen om de klant  er van op de hoogte te brengen.  De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar ingevulde gegevens.   Dit is nodig omdat wij steeds contact moeten  kunnen leggen met de klant.   Als de klant tijdens het inloggen, om gelijk welke reden, onjuiste of onvolledige  gegevens heeft ingevuld  of,  strijdig met ons herhaald advies, toch betaald heeft met "Payconic",  en/of geen factuurnummer heeft opgegeven,  en het  voor ons moeilijk wordt om contact te leggen, kunnen wij zijn of haar bestelling geen naam geven en krijgt de klant het voorschot  terug,  mits voorlegging van het nodige bewijs dat er wel degelijk betaald werd.