Verkoopsvoorwaarden

Prijzen en levering zijn onder voorbehoud en zolang onze eigen voorraad strekt.

Bij een bestelling is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van zijn telefoonnummer en zijn mail-adres. 

De juistheid is nodig zodat wij altijd contact kunnen opnemen met onze klanten.

Vermits wij ook verkopen per gewicht en niet alleen per stuk, vragen wij een voorschot van € 50,00, te betalen via een mobiele applicatie.

De QR-code voor de betaling bevindt zich in de rechter bovenhoek van de factuur.

Is het factuurbedrag lager dan € 50,00, mag het volledige bedrag worden gestort.

Bij de betaling moet het correcte factuurnummer vermeld worden, zo niet wordt de klant gecontacteerd via telefoon of mail .

Als contact onmogelijk blijkt omdat de klant, bijv. tijdens het inloggen , of omwille van een andere reden,  onjuiste gegevens heeft ingevuld, kunnen wij

de bestelling niet honoreren en krijgt de klant zijn voorschot terug mits voorlegging van het nodige bewijs dat het bedrag wel degelijk werd overgemaakt.

Bij de afhaling wordt alles verrekend.

Overschrijven kan ook naar :
HERMANS
BE33 7331 5328 1046
Bedrag            :    € 50,00  of Factuurtotaal
Mededeling :    Factuurnummer     .........