Verkoopsvoorwaarden

Wie niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt verondersteld dat hij of zij met ons onmiddellijk contact opneemt om zijn of haar bestelling te annuleren.  Leveringen en prijzen zijn  steeds onder voorbehoud en zolang onze eigen voorraad strekt.   De klant heeft de keuze tussen het betalen van € 50,00 voorschot of het betalen van het ganse factuurbedrag.  Deze betaling gebeurt bij voorkeur mobiel en de QR-code staat in de rechter bovenhoek van de factuur.  Als er,  omwille van het gewicht en de  dagprijs, een verschil is tussen het factuurtotaal en het reële aankoopbedrag, wordt dit verschil verrekend bij de afhaling.   Betaal  best niet  met "Payconic", omdat die niet de mogelijkheid biedt  om het factuurnummer noch uw naam  te vermelden.  Vergeet nooit om het correcte factuurnummer te vermelden.  Bij gebrek aan dit  gegeven  zullen wij  de klant  er van op de hoogte brengen.  De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar ingevulde gegevens.  Dit is nodig omdat wij steeds contact moeten  kunnen leggen met de klant.   Als de klant tijdens het inloggen, om één of andere reden, onjuiste gegevens heeft ingevuld, en het daardoor voor ons onmogelijk blijkt om contact te leggen, kunnen wij zijn of haar bestelling niet honoreren en krijgt de klant het voorschot of het factuurtotaal terugbetaald, mits voorlegging van het nodige bewijs dat er  wel degelijk betaald is.

Een bankoverschrijving mag ook :

HERMANS

BE33 7331 5328 1046

Bedrag            :   € 50,00 of factuurtotaal

Mededeling :  Factuurnummer  ............